Een ogenblik geduld a.u.b.

Privacyverklaring

Privacyverklaring

ABF Research respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website. Wanneer u via deze website informatie opvraagt of een bericht aan ABF Research toestuurt wordt u gevraagd om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt voor een correcte afhandeling van uw aanvraag. Uw persoonsgegevens worden nooit aan derden ter beschikking gesteld, tenzij ABF daartoe verplicht wordt op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ABF Research.
 

Voor verschillende projecten treedt ABF op als Verwerker van persoonsgegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). ABF werkt volgens de principes die in de AVG leidend zijn:

  • Rechtmatigheid: verwerking van persoonsgegevens is rechtmatig
  • Behoorlijkheid & transparantie: verwerking van persoonsgegevens is behoorlijk en transparant
  • Doelbinding: persoonsgegevens worden voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verzameld en vervolgens niet op onverenigbare wijze verwerkt
  • Dataminimalisatie: persoonsgegevens zijn adequaat en ter zake dienend en blijven beperkt tot datgene wat minimaal nodig is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt
  • Juistheid: persoonsgegevens zijn juist en worden zo nodig geactualiseerd
  • Opslagbeperking: persoonsgegevens worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden bewaard noodzakelijk is
  • Integriteit en vertrouwelijkheid: persoonsgegevens worden door passende technische of organisatorische maatregelen op een dusdanige manier verwerkt dat een passende beveiliging gewaarborgd is
  • Verantwoordingsplicht: persoonsgegevens worden verwerkt onder de verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke, die ervoor zorgt en kan aantonen dat verwerking voldoet aan de bepalingen van de verordening

Op projectbasis sluit ABF met klanten Verwerkersovereenkomsten waarin invulling wordt gegeven aan de bovenstaande principes. In aanvulling hierop hanteert ABF de volgende beveiligingsmaatregelen:

  • De overdracht van persoonsgegevens tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker vindt plaats via de download en upload faciliteiten van Verwerker middels een beveiligde verbinding en dus niet via e-mail.
  • ABF is in het bezit van het ISO certificaat 27001. Regelmatig voert een onafhankelijke partij een audit uit voor de verschillende ISO-certificaten.

In meer algemene zin geldt dat ABF Research lid is van de MOA en daarmee voldoet aan strenge kwaliteitseisen op het gebied van de omgang met persoonsgegevens. Daarmee mag ABF Research het Fair Data keurmerk voeren.